Obsługa działalności gospodarczej


Prowadzimy kompleksową obsługę prawną szeroko rozumianej działalności gospodarczej, w tym między innymi:

  • doradztwo w bieżących kwestiach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w różnych branżach gospodarki, z uwzględnieniem branż podlegających szczególnej regulacji, jak sektor medialny, energetyczny, transportowy, finansowy oraz obrót specjalny;
  • doradztwo przy organizacji nowych przedsięwzięć (projekty start-up także w obszarze IT/IP i nowych technologii);
  • przygotowanie i negocjowanie umów o współpracy, zlecenia i dzieła;
  • przygotowanie i negocjowanie umów inwestycyjnych;
  • przygotowanie i negocjowanie umów handlowych;
  • doradztwo prawne w kwestiach dotyczących prawa pracy, w tym przygotowanie i wdrożenie niezbędnej dokumentacji;
  • doradztwo i reprezentacja w sprawach sądowych i arbitrażowych
  • doradztwo i wsparcie w kwestiach zamówień publicznych;
  • doradztwo w kwestiach prawnych związanych z finansowaniem, w tym pozyskania lub restrukturyzacji finansowania zewnętrznego.
Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy