Prawo ochrony środowiska


Doradztwo prawne w zakresie prawa ochrony środowiska.:

  • Doradzamy w kwestiach pozwoleń wydawanych na podstawie przepisów o ochronie środowiska;
  • Doradzamy w kwestiach roszczeń, sporów i wszelkiego rodzaju postępowań dotyczących naruszeń i szkód w środowisku;
  • Reprezentujemy w postępowaniach administracyjnych, zarówno w sprawach uzyskania pozwoleń, jak i w kwestiach spornych, także co do kar i opłat administracyjnych;
  • Reprezentujemy w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy