Spółki – obsługa korporacyjna


Prowadzimy kompleksową obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego, uwzględniającą m.in.:

  • zakładanie oraz likwidację spółek, oddziałów i przedstawicielstw spółek zagranicznych;
  • bieżącą obsługę korporacyjną, w tym: doradztwo i opracowywanie projektów uchwał wspólników, protokołów zgromadzeń wspólników, uchwał zarządu i rady nadzorczej, przeprowadzanie zmian dotyczących składu organów spółek, zmian umów spółek, ustanawianie prokurentów;
  • sporządzanie wniosków do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
  • doradztwo w zakresie restrukturyzacji kapitału (podwyższenia, obniżenia kapitału, umorzenia udziałów/ akcji);
  • doradztwo dotyczące odpowiedzialności członków organów spółek i związanych z tym kwestii, w tym sporów i postępowań;
  • restrukturyzacje prawne grup kapitałowych obejmujące przekształcenia spółek, połączenia i podziały;
  • obsługa prawna związana z wykonywaniem obowiązków informacyjnych spółek publicznych;
  • kompleksowa obsługa prawna dotycząca pozyskania inwestorów dla spółek, w tym poprzez dostarczenie finansowania w zamian za udziały w spółce jak i finansowania dłużnego w formie obligacji, pożyczki czy też innych instrumentów;
  • kompleksowa obsługa prawna sprzedaży udziałów/ akcji w spółkach, w tym przygotowanie spółki i wspólników do procesu sprzedaży oraz sporządzenie i negocjacje dokumentów sprzedaży;
Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy