Spory sądowe


  • Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi i polubownymi we wszelkich sprawach z zakresu własności intelektualnej.
  • Doradzamy strategię postępowania.
  • Prowadzimy negocjacje, zawieramy ugody.
Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy