Prawa autorskie


 

  • Przygotowujemy opinie prawne w sprawach z zakresu praw autorskich i praw pokrewnych
  • Opracowujemy umowy dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych
  • Reprezentujemy klientów przed sądami w sprawach naruszeń praw autorskich,
  • Opracowujemy programy ochrony praw autorskich
  • Współpracujemy z portalami aukcyjnymi, organami ścigania, służbą celną
Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy