Domeny internetowe


  • Doradzamy jak odzyskać domenę internetową.
  • Prowadzimy postepowania arbitrażowe dotyczące nazw domen internetowych przed Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO w Genewie oraz przed Sądem Polubownym ds. domen internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie.
  • Prowadzimy negocjacje, zawieramy ugody.
  • Współpracujemy z rejestratorami oraz z NASK.
Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy