T: 22 54 69 174
E:

Piotr Lewandowski

młodszy prawnik

W kancelarii Patpol Legal Piotr wspiera prawników w sprawach, dotyczących ochrony i naruszeń znaków towarowych oraz obejmujących tematykę zwalczania nieuczciwej konkurencji. Do jego zadań należy także kontakt z organami ścigania, Służbą Celną, sądami powszechnymi oraz innymi podmiotami.

Piotr jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Języki

polski
Print Friendly, PDF & Email