T: 22 54 69 116
E:

Joanna Polkowska

senior associate
adwokat

Joanna Polkowska zajmuje się sprawami związanymi z naruszeniami i ochroną znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, dodatkowych praw ochronnych, praw autorskich  oraz zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

Reprezentuje klientów w sporach przed sądami powszechnymi oraz przygotowuje projekty kompleksowych umów dotyczących transferu i używania praw własności przemysłowej, praw autorskich, technologii oraz know-how. Posiada też znaczące doświadczanie w prowadzeniu postępowań zgłoszeniowych i spornych dotyczących uzyskiwania oraz unieważniania praw własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz sądami administracyjnymi.

Doradza polskim oraz globalnym przedsiębiorcom działającym m.in. w branżach FMCG, farmaceutycznej oraz motoryzacyjnej w zakresie prawa własności intelektualnej, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa reklamy. Obszar jej specjalizacji obejmuje również prowadzenie postępowań arbitrażowych dotyczących nazw domen internetowych przed Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO w Genewie oraz przed Sądem Polubownym ds. domen internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w działach własności intelektualnej renomowanych polskich i międzynarodowych kancelarii prawnych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie od 2013 r.

Języki

angielski, polski
Print Friendly, PDF & Email