T: 22 54 69 116
E:

Joanna Polkowska

senior associate
adwokat

Joanna Polkowska w kancelarii Patpol zajmuje się sprawami związanymi z ochroną praw własności intelektualnej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

Reprezentuje Klientów w sporach przed sądami powszechnymi oraz przygotowuje projekty kompleksowych umów dotyczących transferu i używania praw własności przemysłowej, praw autorskich oraz know-how. Posiada również doświadczanie w prowadzeniu postępowań zgłoszeniowych i spornych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz sądami administracyjnymi.

Doradzała polskim oraz globalnym przedsiębiorcom działającym m.in. w branżach FMCG, Life Science oraz motoryzacyjnej w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa reklamy. Obszar jej specjalizacji obejmuje również prowadzenie postepowań arbitrażowych dotyczących nazw domen internetowych przed Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO w Genewie oraz przed Sądem Polubownym ds. domen internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2013 r. jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w działach własności intelektualnej największych polskich i międzynarodowych kancelarii prawnych.

Z kancelarią Patpol współpracuje od grudnia 2017 roku.

Języki

angielski, polski
Print Friendly, PDF & Email