Wujek Wania zamiast McDonald’s. Rosyjskie podróbki odwetem za sankcje – artykuł Kariny Rysiukiewicz i Joanny Piłki w Prawo.pl

Rosyjskie firmy rejestrują znaki towarowe łudząco podobne do znanych zachodnich marek, które wycofały się z Rosji. Tamtejsze władze wydają się patrzeć na podróbki przychylnym okiem, co potwierdza niedawny dekret, wyłączający możliwość dochodzenia odszkodowania w związku z naruszeniem prawa własności intelektualnej.

Na temat prawnych podstaw uzyskania ochrony znaków towarowych i patentów na terytorium innych państw oraz osłabienia ochrony praw własności przemysłowej zarejestrowanych w Rosji dla serwisu prawo.pl wypowiedziały się Joanna Pilka, rzeczniczka patentowa Patpol Kancelaria Patentowa Sp. z o.o. oraz Karina Rysiukiewicz (Wronka), radca prawny Patpol Legal.

Zapraszamy do lektury: https://lnkd.in/embCjiik

Print Friendly, PDF & Email