Własność intelektualna w sektorze farmaceutyczno-medycznym: Czy jesteśmy innowacyjni?

29 października odbędzie się w siedzibie Urzędu Patentowego PR seminarium prezentujące najnowszy raport Urzędu Patentowego RP i Światowej Organizacji Własności Intelektualnej nt. innowacyjności polskiego sektora farmaceutyczno-medycznego. Zostaną przedstawione wyniki analiz ekonomicznych oraz analityki patentowej dotyczące sektora zdrowia w Polsce, a także interesujące wnioski z indywidualnych wywiadów pogłębionych przeprowadzonych wśród ponad 40 polskich przedsiębiorstw z sektora farmaceutyczno-medycznego. W ostatniej części seminarium przewidziany jest panel ekspercki i dyskusja z udziałem zaproszonych gości.

Patpol Legal będzie reprezentować podczas spotkania Anna Wiśniewska. 

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu oraz podzielenia się swoją oceną raportu z uczestnikami spotkania. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: https://www.kpk.gov.pl/

 

Print Friendly, PDF & Email