„Przedsiębiorca może zarejestrować nazwisko jako znak towarowy” – artykuł Agaty Witkowskiej dla DGP

W najnowszym Dzienniku Gazecie Prawnej Agata Witkowska wyjaśnia szczegóły nowelizacji ustawy o własności przemysłowej.

Do niedawna z przepisów nie wynikało wprost, czy nazwisko przedsiębiorcy może być uznane za odrębną kategorię znaków towarowych. Pojawiały się wątpliwości co do możliwości jego rejestracji w Urzędzie Patentowym. Co zmieniła nowelizacja prawa własności przemysłowej?

Zapraszamy do lektury całego artykułu.

Print Friendly, PDF & Email