Patpol Legal w precedensowej sprawie dotyczącej ochrony znaków towarowych w Polsce

SN zadaje pytanie prejudycjalne TSUE

Prawnicy Patpol Legal występują w sprawie, w której Sąd Najwyższy skierował pytanie prejudycjalne w sprawie interpretacji art. 10 dyrektywy 2004/48/WE.

Już wkrótce TSUE wypowie się na temat różnicy pomiędzy brzmieniem art. 286 pwp a art. 10 dyrektywy 2004/48/WE. Obecny stan prawny budzi wątpliwości interpretacyjne w zakresie możliwości orzeczenia zniszczenia towarów naruszających prawa IP. Polski przepis odnosi się do towarów “bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych”, a dyrektywa do towarów, “co do których stwierdzono naruszenie prawa własności intelektualnej”. Literalne brzmienie przepisu art. 286 pwp nie odnosi się więc do towarów, które są oryginalne ale naruszają prawa własności intelektualnej, jak to miało miejsce w tej sprawie.

Sprawa ta została także opisana przez media. Red. Marek Domagalski z Rzeczpospolitej przytacza kwestię posiłkując się komentarzami mec. Dariusza Piróga z Patpol Legal – zapraszamy do lektury.

Sąd Najwyższy informuje o tej sprawie na swojej stronie internetowej

Print Friendly, PDF & Email