Odpowiedzialność pośredników za naruszenie znaku towarowego – artykuł mecenasa Dariusza Piróga dla rp.pl

16 marca 2019 roku weszła w życie Ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej dostosowująca przepisy krajowe do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r., mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Jednym z założeń tej dyrektywy jest ułatwienie walki z handlarzami towarami podrobionymi.

Nowelizacja w zakresie dotyczącym dochodzenia roszczeń w przypadku naruszenia znaków towarowych poszerza krąg podmiotów odpowiedzialnych za naruszenie.

Zapraszamy do lektury całego artykułu Dariusza Piróga, partnera zarządzający Patpol Legal, na stronie: https://bit.ly/31H8P75

Print Friendly, PDF & Email