O czym pamiętać przed wyborem nazwy firmy – artykuł mec. Alicji Rytel w Pulsie Biznesu

Wybierając nazwę dla swojej działalności gospodarczej, warto pamiętać o kilku zasadach, dzięki którym można zapobiec roszczeniom związanym z naruszeniem cudzych praw przez firmę przedsiębiorcy.

Zgodnie z art. 43 par. 1 Kodeksu cywilnego przedsiębiorca działa „pod firmą”. W przypadku osób fizycznych firmą jest obowiązkowo imię i nazwisko tej osoby, co nie wyklucza włączenia do firmy innych dowolnie wybranych określeń. Natomiast firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Tym samym przedsiębiorcy zasadniczo mają znaczną dowolność w wybraniu określenia, pod którym będą występować na rynku. Należy jednak pamiętać, że firma przedsiębiorcy może naruszać prawa innych osób i jej wyboru należy dokonywać ostrożnie. Przede wszystkim, w myśl Kodeksu cywilnego, firma przedsiębiorcy powinna odróżniać się dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Wybierając zatem określenie zbyt podobne do firmy innego przedsiębiorcy z tej samej branży, można narazić się na zarzut naruszenia jego prawa do firmy. Przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało naruszone, może żądać m.in. usunięcia skutków naruszenia, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania uzyskanej korzyści. (…)

 

Zapraszamy do lektury całego artykułu mec. Alicji Rytel na stronie pb.pl: https://bit.ly/36OBSYx

Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy