Nowe regulacje TSUE dot. ewidencji czasu pracy – Artykuł mecenas Marty Rachubkiej dla Rzeczpospolitej

Polscy pracodawcy mogą się spodziewać, że niedługo będą musieli stosować narzędzia techniczne pozwalające na prowadzenie oraz weryfikowanie ewidencji czasu pracy.

W opublikowanym 14 maja 2019 r. wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) stwierdził, że państwa członkowskie są zobowiązane do nałożenia na pracodawców obowiązku wdrożenia obiektywnego, niezawodnego i dostępnego systemu umożliwiającego pomiar dobowego czasu pracy świadczonej przez każdego pracownika. Według TSUE jest to konieczne dla zapewnienia skuteczności (effet utile) praw przewidzianych w dyrektywie 2003/88/WE i prawa podstawowego zapisanego w art. 31 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Co to w praktyce oznacza

Zapraszamy do przeczytania całego artykuł w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej: https://bit.ly/2WesU5u

 

Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy