Mecenas Dariusz Piróg wyjaśnia szczegóły nowej ustawy o prawie własności przemysłowej – artykuł magazynu Home&Market

W najnowszym artykule magazynu branżowego Home&Market, mecenas Dariusz Piróg wyjaśnia na czym polegają zmiany wynikające z wprowadzenia nowej ustawy dotyczącej praw własności przemysłowej. Ustawa ma na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich Unii Europejskiej odnoszących się do prawa własności przemysłowej. Jednym z założeń nowej dyrektywy jest ułatwienie walki z handlarzami towarami podrobionymi.

Zachęcamy do lektury całego artykułu w lipcowo-sierpniowym wydaniu magazynu Home&Market.

Print Friendly, PDF & Email