Harman walczy z naruszeniami praw własności intelektualnej w Europie

HARMAN, przedsiębiorstwo stanowiące spółkę zależną Samsung Electronics Co. Ltd., specjalizujące się w technologii łączności dla branży motoryzacyjnej oraz dla klientów indywidualnych i  korporacyjnych, zintensyfikował w ostatnim czasie swoje wysiłki w walce przeciwko piractwu i innym formom naruszeń praw własności intelektualnej. Koncentruje się przede wszystkim na działaniach w Polsce, gdzie nowa strategia mająca na celu zminimalizowanie importu równoległego towarów produkcji Harman zaczyna przynosić obiecujące rezultaty.

 

Wśród głównych priorytetów spółki Harman, do której należą marki takie jak JBL, Harman Kardon oraz AKG, znalazły się działania oparte zarówno o przepisy prawa karnego, jak i cywilnego, ukierunkowane w szczególności na wyeliminowanie produktów podrobionych oraz powstrzymanie importu równoległego spoza rynków europejskich. W Polsce i na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej naruszenia znaków towarowych stanowią jedne z najpoważniejszych problemów związanych z zasobami własności intelektualnej spółki. Problem jest szczególnie widoczny w odniesieniu do produktów marki JBL, które na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy były wielokrotnie podrabiane oraz nielegalnie importowane z przeznaczeniem do sprzedaży na terenie Polski, co w znacznym stopniu przyczyniło się do całościowego zwiększenia się wagi naruszeń.

W odpowiedzi na te naruszenia Harman wprowadził w życie nową strategię ochrony praw własności intelektualnej, która obejmuje zintensyfikowanie kroków prawnych w celu zwalczania problemów wynikających z importu równoległego w Polsce poprzez zastosowanie zarówno cywilnych, jak i karnych środków prawnych. Dzięki współpracy z Patpol Legal – warszawską kancelarią prawną specjalizującą się w dziedzinie ochrony własności intelektualnej, w ciągu ostatniego roku wszczęto szereg dochodzeń oraz procesów cywilnych.

Przekaz HARMAN jest jasny: nielegalna jest nie tylko sprzedaż podróbek produktów spółki, ale również ich import równoległy. Ten drugi rodzaj działalności wydaje się nawet bardziej istotny, zwłaszcza wobec wciąż niskiej świadomość co do zasad legalnego wprowadzania towarów pochodzących z jednego rynku na inny rynek wśród dystrybutorów i konsumentów.

Kluczem do zrozumienia różnicy pomiędzy importem legalnym, a nielegalnym importem równoległym, jest pojęcie znane jako wyczerpanie praw do znaku towarowego. Zwykle, po wprowadzeniu produktu na rynek przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą, prawa do znaku towarowego w odniesieniu do konkretnego produktu ulegają wyczerpaniu. Umożliwia to dalszy obrót takim produktem w handlu, ale wyłącznie na tym konkretnym rynku. Natomiast istotą importu równoległego jest dostarczeniu oryginalnego towaru na jeden rynek z innego rynku, bez zgody właściciela, co stanowi naruszenie praw do znaku towarowego. – wyjaśnia Dariusz Piróg, adwokat i partner zarządzający w Patpol Legal.

Wśród najbardziej spektakularnych działań podjętych przez Harman przeciwko importowi równoległemu w Polsce należy wymienić postępowania cywilne przed sądem w Warszawie: jedno przeciwko dużemu internetowemu sprzedawcy detalicznemu, a drugie przeciwko ważnemu dystrybutorowi. W obu przypadkach sąd wydał postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń Harman, powstrzymując tym samym pozwanych od sprzedaży produktów oznaczonych znakami towarowymi JBL pochodzących z importu równoległego, co skutecznie zablokowało istotne kanały nielegalnej sprzedaży.

Daniel Plewa, Specjalista ds. Bezpieczeństwa Operacyjnego w spółce Harman, komentuje powyższe działania w następujący sposób: Cieszymy się, że te pierwsze sukcesy kształtują podejście rynku do własności intelektualnej i podnoszą świadomość co do tego, jak istotne jest korzystanie wyłącznie z legalnych źródeł produktów HARMAN, w tym produktów JBL. Mamy nadzieję, że te wstępne rozstrzygnięcia znajdą potwierdzenie w prawomocnych wyrokach sądowych.

Pierwszy z procesów najprawdopodobniej zakończy się wydaniem wyroku w ciągu najbliższych miesięcy, zatem wkrótce stanie się jasne, jakie rozstrzygnięcie zapadnie w sprawie. Orzeczenie to będzie z pewnością miało istotny wpływ na zachowanie wielu sprzedawców detalicznych i dystrybutorów w Polsce, nie tylko w zakresie produktów HARMAN i JBL.

Skala dystrybucji podrobionych produktów w Polsce jest ogromna. Odpowiada za stratę opiewającą na kwotę 2.732 mld EUR w sprzedaży bezpośredniej i jest uznawana za przyczynę utraty ponad 31.500 miejsc pracy we wszystkich sektorach w roku 2019[1].

 

HARMAN

HARMAN w ramach prowadzonej działalności zajmuje się projektowaniem oraz wytwarzaniem produktów i rozwiązań dla producentów samochodów, a także przedsiębiorstw z całego świata, w tym zintegrowanych systemów samochodowych, produktów audio i video, rozwiązań w zakresie automatyzacji przedsiębiorstw oraz usług wspierających Internet Rzeczy.

Wraz z czołowymi markami jak AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® and Revel®, HARMAN jest doceniany zarówno przez miłośników muzyki, jak i przez samych muzyków oraz firmy zajmujące się przygotowaniem światowych imprez muzycznych.

Co więcej, ponad 50 mln samochodów na drogach to te wyposażone w systemy audio HARMAN i zintegrowane systemy samochodowe. Usługi Harman w zakresie oprogramowania zasilają miliardy urządzeń i systemów mobilnych, które są połączone, zintegrowane i bezpieczne od pracy i domu po samochody i smartfony.

Szeregi HARMAN zasila ok 30.000 pracowników na różnych kontynentach. Natomiast w 2017 roku HARMAN stał się spółką zależną w całości od Samsung Electronics Co., Ltd

[1] https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/img/new_map/PL/images/infringement_en.png

Print Friendly, PDF & Email