“Dłuższy urlop wypoczynkowy także wstecz.” – mec. Marta Rachubka w Rzeczpospolitej

W dzisiejszej “Rzeczpospolitej” mec. Marta Rachubka omawia kwestię nabycia prawa do urlopu uzupełniającego za wcześniejsze lata przez pracownika, który z opóźnieniem potwierdzi okoliczności zwiększające wymiar jego urlopu.

“Prawo do urlopu wypoczynkowego jest jednym z podstawowych praw pracownika, którego nie może się zrzec ani zamienić na ekwiwalent pieniężny. Roczny wymiar urlopu to 20 albo 26 dni, w zależności od tego, czy staż urlopowy danej osoby jest krótszy czy dłuższy niż 10 lat. Jeśli w trakcie danego roku pracownik osiągnie 10-letni staż urlopowy, pracodawca ma obowiązek udzielić mu urlopu uzupełniającego.”

Zapraszamy do lektury artykułu pt.: “Dłuższy urlop wypoczynkowy także wstecz.”

Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy