Czy twórcą chronionego dzieła może być tylko człowiek, czy również sztuczna inteligencja? – artykuł adw. Alicji Rytel dla Prawo.pl

Autorstwo dzieła ma kluczowe znaczenie dla praktyki obrotu utworami i korzystania z nich. Warto zwrócić uwagę na interesujący wyrok wydany przez sąd w USA. Potwierdził on, że twórcą chronionego dzieła może być tylko człowiek. Gdyby analogiczną sprawę rozpoznawał polski sąd, jego wyrok byłby również wyrazem „tradycyjnego” postrzegania systemu prawa autorskiego. Pozostaje w tym miejscu postawić pytanie, czy rozwój nowych technologii nie wymusi zmian dotyczących filozofii tego systemu ochrony – pisze Alicja Rytel, adwokat.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/biznes/sztuczna-inteligencja-czy-zostanie-uznana-za-autora,523188.html

Print Friendly, PDF & Email