Czy należy chronić własność intelektualną start-upów?

Zgodnie z danymi opublikowanymi w Forbes w artykule „Why Patents Should Be Part Of Every Startup’s Risk Mitigation Strategy”, 90% startupów upada w okresie od 3 do 5 lat od powstania. Przyczyn takich sytuacji jest wiele, lecz jako jedną z nich autor publikacji  wskazuje niedostateczną dbałość o dobra własności intelektualnej.

W wywiadzie na Business Insider dr Agnieszka Żebrowska-Kucharzyk – rzecznik patentowy oraz Piotr Jeżółkowski – radca prawny odpowiadają na pytania dotyczące ochrony własności intelektualnej w startupach.

Pełen tekst artykułu dostępny jest tutaj: Czy należy chronić własność intelektualną start-upów?

Print Friendly, PDF & Email