Agata Witkowska w Pulsie Biznesu o prawach autorskich w branży kreatywnej!

W najnowszym Pulsie Biznesu z dnia 22 lipca, Agata Witkowska, przygląda się najbardziej kontrowersyjnym zmianom przewidzianym w Dyrektywie przyjętej przez Parlament Europejski oraz Rada UE w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE.

Nie ulega wątpliwości, iż wraz z rozwojem Internetu zmienia się sposób korzystania z zasobów kultury oraz efektów pracy sektora kreatywnego. Okres pandemii skutkujący zamknięciem kin, teatrów, galerii, odwołaniem koncertów jedynie potwierdził ten fakt. Szybko zmieniające się realia powodują konieczność zmian w prawie autorskim tak, aby zapewnić twórcom i wydawcom skuteczną ochronę w przestrzeni online. Taki też cel przyświeca twórcom Dyrektywy.

Jakie istotne zmiany przewidują nowe regulacje unijne dla sektora kreatywnego?

Zachęcamy do lektury

Print Friendly, PDF & Email