Agata Witkowska komentuje wyzwania, związane z prawem własności intelektualnej, stojące przed nowymi władzami UE w artykule ManagingIP.pl

Agata Witkowska, radca prawny Patpol Legal, w serwisie Managing IP komentuje wyzwania stojące przez Unią Europejską i jej nowymi władzami na następne 5 lat.

Jej zdaniem kluczowe są 3 aspekty:

1) zwiększenie wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw

2) usunięcie przeszkód swobodnego rozwoju innowacji przez te firmy, które często mierzą się z bardzo drogimi kosztami procesów patentowych czy też drogimi postępowaniami w ramach konkretnych jurysdykcji, co w konsekwencji bardzo utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia komercjalizację takich innowacji

3) położenie przez UE większego nacisku na zasadę wzajemności w relacjach z państwami trzecimi w zakresie praw i zapewnianej przez nie ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstw z UE.

Zapraszamy do lektury: https://bit.ly/2yuPvfY

Print Friendly, PDF & Email

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/patpol/single-aktualnosci.php on line 157

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/patpol/single-aktualnosci.php on line 157

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/patpol/single-aktualnosci.php on line 157